Psikoteknik, insan davranışları ve performansını ölçmek için kullanılan bir dizi test, teknik ve araçlarla ilgili bir konudur. Psikoteknik testleri, genellikle işe alım sürecinde, askeri seçimlerde, sürücü belgesi alma gibi durumlarda kullanılır.

Psikoteknik testleri, kişilerin dikkat, konsantrasyon, hafıza, reaksiyon süresi, el-göz koordinasyonu, psikomotor becerileri, zihinsel yetenekleri ve diğer performans özelliklerini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu testler, bir kişinin bir görevi ne kadar iyi yapabileceğini veya ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde yapabileceğini belirlemek için kullanılabilir.

Psikoteknik testleri, genellikle standartlaştırılmış bir şekilde uygulanır ve sonuçlar, ölçülen özelliklerin normallik dağılımına göre değerlendirilir. Bu sonuçlar, işverenlerin veya diğer karar vericilerin, adayların işe uygunluğunu veya bir görevi başarıyla yerine getirip getiremeyeceklerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, psikoteknik testleri sadece bir kişinin yeteneklerini ölçmek için kullanılmaz. Bu testler aynı zamanda kişilerin zihinsel ve fiziksel durumlarını da değerlendirmek için kullanılır. Örneğin, bir sürücü adayının psikoteknik testi, adayın bir araç kullanmak için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

Psikoteknik testleri, genellikle uzmanlar tarafından tasarlanır ve uygulanır. Bu nedenle, bu testlerin uygulanması, sonuçların yorumlanması ve sonuçlara dayanarak karar verme süreci, alanında uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır.