istnabul psikoteknik belgesi
istnabul güngören psikoteknik belgesi

Psikoteknik belgesi Ne ise yarar?

Psikoteknik belgesi, kişilerin motor becerileri, konsantrasyon, dikkat, tepki hızı ve psikolojik durumlarını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir belgedir. Bu belge, belirli mesleklerde çalışmak veya bazı faaliyetlerde bulunmak isteyen kişilerden talep edilir. Psikoteknik belgesinin birçok faydası vardır:

 1. Güvenlik: Psikoteknik belgesi, kişilerin belirli mesleklerde veya faaliyetlerde güvenli bir şekilde görev yapabileceğini kanıtlar. Bu, sürüş, pilotaj, denizcilik gibi potansiyel olarak riskli faaliyetlerde, hem çalışanın hem de diğerlerinin güvenliğini sağlar.
 2. Performans Değerlendirmesi: Psikoteknik değerlendirme süreci, kişinin bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçer. Bu sayede, adayın performans seviyesi, dikkat ve konsantrasyonu, tepki hızı gibi faktörler değerlendirilerek, mesleki başarı potansiyeli hakkında bilgi sağlanır.
 3. Yetenek Eşleştirmesi: Psikoteknik belgesi, kişinin yeteneklerini ve becerilerini belirli bir meslekle uyumlu olup olmadığını değerlendirir. Bu sayede, kişilerin mesleki tercihlerini ve uygunluklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 4. Mesleki Yeterlilik: Psikoteknik belgesi, belirli mesleklerde çalışmak için gereken yeterlilikleri kanıtlar. Bu belgeye sahip olmak, kişinin ilgili meslekte çalışma yeteneğini ve yeterliliğini gösterir. Mesleklerdeki yasal düzenlemeler genellikle psikoteknik belgesini zorunlu kılar.
 5. Hukuki Uyum: Bazı mesleklerde, psikoteknik belgesine sahip olmak yasal bir zorunluluktur. Bu durumda, belgeye sahip olmak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve yasal gereksinimleri yerine getirmek anlamına gelir.
 6. İş İmkanları: Birçok meslek, psikoteknik belgesi olan adayları tercih eder. Bu belgeye sahip olmak, iş başvurularında ve mülakatlarda rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca, bazı işverenler, çalışanların belirli beceri ve yeteneklere sahip olduğunu belgelemek için psikoteknik belgesini talep edebilir.

Sonuç olarak, psikoteknik belgesi, güvenlik, performans değerlendirmesi, yetenek eşleştirmesi, mesleki yeterlilik, hukuki uyum ve iş imkanları gibi birçok fayda sağlar. Bu belge, kişilerin belirli mesleklerde veya faaliyetlerde güvenli ve uygun bir şekilde görev yapabileceğini kanıtlar ve mesleklerdeki yasal düzenlemelere uyumu sağlar.

Psikoteknik raporu, bir kişinin belirli bir işte çalışma performansını etkileyebilecek bilişsel ve davranışsal özelliklerini ölçen ve değerlendiren bir psikolojik inceleme raporudur. Bu raporlar, işe alım sürecinde, ehliyet alımı gibi çeşitli sektörlerde, mesleki faaliyetleri kapsayan sağlık kurumları ve kamu kurumları gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır.

Psikoteknik raporlar, genellikle kişinin bilişsel yeteneklerini, dikkat, hafıza, problem çözme, karar verme becerileri, algı, el-göz koordinasyonu gibi özelliklerini ölçmek için standart testler kullanılır. Bunların yanı sıra, kişinin mesleki faaliyetlerle ilgili tutumları, kişilik özellikleri ve stres yönetimi gibi konular da raporda değerlendirilir.

Psikoteknik raporlar, işverenlerin ve diğer kurumların, adayların işte başarılı olabilme potansiyelini ölçmelerine yardımcı olur. Adayın belirli bir iş için yeterli donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yardımcı olan raporlar, ayrıca işverenlerin işteki verimliliğini ve güvenliğini artırmaya da yardımcı olabilir.

Ancak, psikoteknik raporlarının doğru bir şekilde hazırlanması ve yorumlanması önemlidir. Raporlar, sadece bir psikolog tarafından hazırlanmalıdır ve ölçülen özelliklerin işle ilgili olması gereklidir. Raporların yanlış yorumlanması, adaletsiz bir işe alım sürecine veya işte başarısızlığa neden olabilir.

Sonuç olarak, psikoteknik raporlar, kişilerin iş performanslarını ölçmek için kullanılan psikolojik bir inceleme raporudur. Bu raporlar, işverenlerin işe alım sürecinde ve mesleki faaliyetleri kapsayan sağlık kurumları ve kamu kurumları gibi kuruluşlar tarafından kullanılır. Ancak, raporların doğru bir şekilde hazırlanması ve yorumlanması önemlidir.

GÜNGÖREN PSİKOTEKNİK

Güngören, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan bir ilçedir. İlçe, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin yoğunluğu ile bilinmektedir. Bu nedenle, ilçede çalışacak olan kişilerin psikoteknik belgesi almaları gerekmektedir. Güngören psikoteknik, ilçede hizmet veren sağlık kuruluşları aracılığıyla alınabilecek bir belgedir.

Psikoteknik belgesi, iş güvenliği ve sağlığı yasalarına uygun olarak belirli mesleklerde çalışacak olan kişilerin işe uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan bir belgedir. Bu belge, adayların iş performansı, yetenekleri, becerileri ve kişilik özellikleri hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır. Güngören psikoteknik, ilçedeki işletmelerin işe alım sürecinde talep ettiği bir belgedir.

Güngören psikoteknik belgesi, kamyon, otobüs, taksi, minibüs, tramvay, metro, gemi ve uçak gibi araçların kullanıcıları, motorlu taşıt sürücü kursu eğitmenleri, iş güvenliği uzmanları, asker ve polis gibi güvenlik görevlileri gibi belirli meslek gruplarında çalışacak olan kişiler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu belge, ayrıca işverenlerin yasal sorumlulukları nedeniyle talep edebileceği bir belgedir.

Güngören psikoteknik belgesi, yetkili sağlık personeli tarafından belirli testler kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu testler, kişinin bilişsel becerileri, dikkati, hafızası, el-göz koordinasyonu, reaksiyon hızı, tepki süresi, stres yönetimi ve duygu yönetimi gibi konulardaki yeteneklerini ölçmektedir. Bu testler, kişinin iş performansına dair tahminlerde bulunmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, kişinin işe uygunluğu hakkında da bilgi sağlar.

Güngören psikoteknik belgesi, kişinin mesleki yetenekleri ve becerileri hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu belge, işverenlerin, çalışanlarının iş performansını ve verimliliğini artırmak için doğru kişiyi işe almasına yardımcı olur. Ayrıca, belge, işyerinde olası riskleri en aza indirerek iş kazalarının önlenmesine de katkı sağlar.

Güngören psikoteknik belgesi almak için, ilçedeki sağlık kuruluşlarından randevu alınabilir. Test

Psikoteknik belgesi

Psikoteknik raporu

Psikoteknik

PSİKOTEKNİK TESLERİ

Psikoteknik belgesi, bir araç kullanıcısının sürüş için uygun olup olmadığını tespit eden bir sağlık belgesidir. Bu belge, sürücülerin dikkat, konsantrasyon, hafıza, reaksiyon süresi, işitsel ve görsel koordinasyon gibi sürüş yeteneklerini ölçer. Psikoteknik testleri, sürücülerin trafik kazalarını önlemek için güvenli bir şekilde araç kullanabilecek durumda olup olmadıklarını belirlemek için yapılır.

Psikoteknik testleri, birçok ülkede yasal bir gerekliliktir ve sürücülerin belirli bir araç sınıfı için lisans almadan önce bu testleri geçmeleri gerekmektedir. Bu testlerin amacı, sürücülerin araç kullanma becerilerini ve bunun yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlıklarını ölçmektedir. Psikoteknik belgesi alabilmek için, sürücülerin belirli bir testi geçmeleri ve bir doktor tarafından onaylanmış bir sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Psikoteknik belgesi almak isteyen sürücülerin, belirli bir test merkezine başvurmaları ve belirli bir ücret ödemeleri gerekmektedir. Bu test merkezleri genellikle devlet tarafından onaylanmıştır ve sürücülerin sağlık durumlarını doğru bir şekilde ölçmek için gerekli tıbbi cihazlara sahiptir. Testler genellikle bir bilgisayar veya tablet üzerinde gerçekleştirilir ve sonuçlar hemen verilir.

Psikoteknik belgesi için başvuran sürücülerin testten önce belirli kurallara uymaları gerekmektedir. Bunlar arasında, belirli bir süre önce alkol veya uyuşturucu kullanmamak, dinlenmiş olmak, gözlük veya lens kullanmak gibi kurallar yer almaktadır. Testler, belirli bir araç sınıfı için gereklidir ve sürücülerin araç kullanmadan önce alması gereken diğer tüm belgeler gibi bu belge de geçerli bir süre içinde yenilenmelidir.

Psikoteknik belgesi, sürücülerin trafik güvenliği için son derece önemlidir ve bu belgeyi almaya hak kazanan sürücülerin araç kullanırken daha dikkatli ve güvenli olmaları beklenir. Bu nedenle, sürücülerin bu belgeyi almaları ve testlerden başarıyla geçmeleri, hem kendileri hem de diğer sürücüler için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Psikoteknik Analizinde Uygulanan Testler

Psikoteknik Testi uygulanacak sürücülerin en çok merak ettiği sorulardan biride ” Psikoteknik belgesi alırken Uygulanan Testler Nasıl Oluyor “, ” zor mu ” veya ” yardımcı olur musunuz ” şeklinde sorulardır. Bu testin amacı Psikolog gözetiminde sürücülerin algı ve reflekslerini ölçmektir. Amacımız taşıdığınız yolcuların da ileride yaşanacak olası can veya mal kayıplarını en aza indirmektir. Psikoteknik Belgesi, SRC 1 Belgesi ve SRC 2 Belgesi alacak olan Yolcu Taşımacılığı yapacak kişilerin kesinlikle bu teste tabi tutulmaları ve 5(beş) yıllık periyotlarda yenilemeleri gerekir. Bu durum hem de yasal bir durumdur. Denetimler sıklaştırılacaktır, bu konu ile ilgili de… Fiyatlar artmadan hemen Psikoteknik Belgenizi almanızı tavsiye ederiz.

Psikoteknik Testinde Karşılaşacağınız ve Uygulanan Testler

DİKKAT DÜZEYİ

Sürücünün, karmaşık tepki uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülmektedir. Şoförlerin uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı olduğu düşünüldüğünde sürücülerin dikkat düzeyinin belirlenmesi güvenli sürücülük için çok önemlidir.

MUHAKEME

Soyut görsel şekiller arasındaki benzerliklerin kavranması ve fark edilmesi üzerine kurulu olan bu test, sürücünün olaylar arasındaki ilişkileri anlama, değerlendirme yetenekleri ölçülmektedir.. Olayları ve olası sonuçlarını algılamanın sürücünün sürüş esnasında olası riskli durumlardan uzak durmak için birinci derecede önemlidir. Muhakeme yeteneği düşük sürücünün bulundukları ortamdaki olayları algılayamadıkları ve buna bağlı gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle kazaya riskli durumlara düştükleri saptanmıştır.

HIZ ve MESAFE ALGILAMASI

Bu testte ise sürücünün, çeşitli uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülmektedir. Sürücülük becerisini belirleyen en önemli unsurlardan birisini oluşturması açısından önem arz etmektedir. Hız mesafe ölçümü tahmin testi sonuçları sürücünün dikkatli veya riskli araç kullanma eğilimini hakkında analiz sonuçlarını vermektedir.

GÖRÜŞ AÇISI & KOORDİNASYON

İkili İşlem Görme becerisi ile ilgili değerlendirme, 120 ile 140 derece arası açı içinde kafanın sağ ve sol bölgesinden, yani bu açıdan verilen uyaranların kişinin görüş açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. Bu test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir hedefe, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı anda, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kurulmuştur.

TEPKİ KALİTESİ VE HIZI

Yoğun Uyaran Akışı ve Stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi Bu testte, farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaranlara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve bu tepkilerin hızları ölçülür. Ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebileceği ölçülür. Sürücülerin ani değişimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip tepki verdiklerinin ölçümüdür.

GÖRSEL SÜREKLİLİK

Birbirinden farklı Karmaşık görüntülerin olduğu bir ortamda, dikkatin belirli bir yön üzerinde kontrollü şekilde yönlendirilebilmesi üzerine kurulan bir testtir. Bu test sürücünün aşağıdaki özellikler açısından ne derece yeterli olduğunu gösterecek verileri sağlamaktadır:

 • Görsel olarak karmaşık yapılanmış dikkat yöneliminin böyle bir ortamda dahi korunabilmesi
 • Görsel bir ortamda dikkat dağıtıcı unsurları ayırt edebilme ve dikkat dağıtıcılara karşı direnç gösterebilmek,
 • Yönlendirmeyi sağlamakta olan, işaretleri  takip edebilmek,

Sürekli dikkatin korunabilmesidir.

SÜREKLİ DİKKAT ve PROBLEM ÇÖZME

Sürücünün sürekli dikkat performansı ölçülmektedir. Bu testte adaylara her soruda ekran üzerinde 4 yukarıda biri aşağıda olmak üzere toplam 5 adet şekil gösterilmektedir. Sürücülerden beklenen , aşağıda verilen şeklin yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermeleridir. Şekiller arası farklılıklar var ise sürücüden beklenen olumsuz yanıt vermesidir.

TRAFİK ALGI TESTİ

Kısa sürelerle (1 saniye) gösterilen trafikle ilgili görüntüler sonrasında görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen analizdir.

PSİKOTEKNİK TESTLER (YASAL)

Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar denilir.

NORMLAR

Yasal Uygulamalarda , T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tayin edilen , alan ile ilgili olarak , Türk Psikologlar Derneği ( TPD ) tarafından incelenmiş ve onaylanmış Normlar kullanılmaktadır. Normlar , TPD öngörüsü ile, sürücünün Yaşı ve Eğitim durumu ile doğrudan bağlantılıdır.

YASANIN İSTEDİĞİ ÖLÇÜM ALANLARI:

Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri;

1) ZİHİNSEL YETENEK ve BECERİLER

 • Dikkat
 • Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
 • Hız ve Mesafe Algılama
 • Şekil Algılamada Görsel Süreklilik
 • Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

2) PSİKOMOTOR YETENEK ve BECERİLER

 • Koordinasyon Düzeyi
 • Tepki Hızı

Bizimle iletişime geçebilirsiniz

0212 6578925

https://www.saglik.gov.tr

GÜNGÖREN PSİKOTEKNİK
GÜNGÖREN PSİKOTEKNİK