Categories:

Psikoteknik raporu, belirli mesleklerde çalışacak olan kişilerin, işverenlerinin çalışanların iş güvenliği ve sağlığına dair yasal sorumlulukları çerçevesinde, işe uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, kişilerin belli beceri ve yeteneklerine dayalı olarak iş performanslarına dair tahminlerde bulunmak […]

Categories:

Psikoteknik raporu, bir kişinin belirli bir işte çalışma performansını etkileyebilecek bilişsel ve davranışsal özelliklerini ölçen ve değerlendiren bir psikolojik inceleme raporudur. Bu raporlar, işe alım sürecinde, ehliyet alımı gibi çeşitli sektörlerde, mesleki faaliyetleri kapsayan sağlık kurumları ve kamu […]

Categories:

Psikoteknik, insan davranışları ve performansını ölçmek için kullanılan bir dizi test, teknik ve araçlarla ilgili bir konudur. Psikoteknik testleri, genellikle işe alım sürecinde, askeri seçimlerde, sürücü belgesi alma gibi durumlarda kullanılır. Psikoteknik testleri, kişilerin dikkat, konsantrasyon, hafıza, reaksiyon […]

Categories:

Psikoteknik belgesi, bir araç kullanıcısının sürüş için uygun olup olmadığını tespit eden bir sağlık belgesidir. Bu belge, sürücülerin dikkat, konsantrasyon, hafıza, reaksiyon süresi, işitsel ve görsel koordinasyon gibi sürüş yeteneklerini ölçer. Psikoteknik testleri, sürücülerin trafik kazalarını önlemek için […]

Categories:

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR ? Kişilerin araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel, motor ve davranışsal beceri ve özellikleri bilgisayar ortamında nesnel olarak ölçen bir sistemdir. 08.01.2018 tarihinde Resmi gazetede 30295 sayı ile yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin  34/e maddesi […]