bakırköy psikoteknik belgesi

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR ?

Kişilerin araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel, motor ve davranışsal beceri ve özellikleri bilgisayar ortamında nesnel olarak ölçen bir sistemdir. 08.01.2018 tarihinde Resmi gazetede 30295 sayı ile yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin  34/e maddesi ile “Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları” yani sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için psikoteknik açıdan yeterli olduklarını her beş yılda bir belgelemeleri zorunlu kılınmıştır.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR ?

Ticari yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm şoförlerin psikoteknik belgesi için yapmaları gerekenler;

Kişinin ehliyeti ve kimliği mutlaka yanında olması gerekmektedir. Psikolog  ve simülatör eşliğinde gerçekleştiren 1saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir. Sistemdeki testlerin tamamlanması sürücünün eğitim durumuna ve test cevaplama hızına göre 60 dk ile 80 dk  arasında değişmektedir. 4 Sayılı Cetvel ile belirlenen esaslara göre psikoteknik değerlendirme uygulama süresi asgari 1 saat olmak zorundadır. Bu sistem sadece trafikte sürücü davranışlarını değerlendirme kapsamında ve bu sistem hakkında eğitim almış psikologlar tarafından kullanılabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLER; Psikoteknik değerlendirme sistemi, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm adayın testleri alabilmesi amacıyla gerekli tanımlamaların ve test bataryalarının oluşturulup, tanımlandığı yönetici bölümüdür. Bu bölümde sistemin yönetilmesi, kayıt yapma, rapor görüntüleme vb. işler yapılmaktadır. İkinci bölüm adayın psikoteknik testlere girdiği bölümdür. Bu bölümde aday kendisi için hazırlanmış testleri sırasıyla yapar. 1 saatlik test sonucu e-rapor sistemine işlenir ve aday psikiyatrist doktor onayından sonra e-devlet sistemine düşer ve psikoteknik aşamasını tamamlamış olur.

PSİKOTEKNİK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER; Sınavsız psikoteknik kesinlikle alınamaz. 1 saatlik simülatör cihazında teste girmesi zorunludur. Adayın yerine başka bir kimse teste tabi asla tutulamaz. Sizde tamamen yasal yollardan ve geçerli olan psikoteknik belgesini almak için lütfen duyarlılık gösteriniz.

Psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır ve her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

İSTANBUL’DA PSİKOTEKNİK BELGESİ VEREN BÖLGELERİMİZ;  Güngören, Bağcılar, Zeytinburnu, Güneşli, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Sultançifliği, Habipler, Arnavutköy, Başakşehir, Halkalı, Florya, Bakırköy, Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Fatih, Eminönü, Beyazıt, Taksim, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar psikoteknik belgesi için hafta içi veya hafta sonu (cumartesi) için randevu alabilirsiniz.

PSİKOTEKNİK 

Psikoteknik, insan davranışları ve performansını ölçmek için kullanılan bir dizi test, teknik ve araçlarla ilgili bir konudur. Psikoteknik testleri, genellikle işe alım sürecinde, askeri seçimlerde, sürücü belgesi alma gibi durumlarda kullanılır.

 

 

Psikoteknik testleri, kişilerin dikkat, konsantrasyon, hafıza, reaksiyon süresi, el-göz koordinasyonu, psikomotor becerileri, zihinsel yetenekleri ve diğer performans özelliklerini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu testler, bir kişinin bir görevi ne kadar iyi yapabileceğini veya ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde yapabileceğini belirlemek için kullanılabilir.

 

 

Psikoteknik testleri, genellikle standartlaştırılmış bir şekilde uygulanır ve sonuçlar, ölçülen özelliklerin normallik dağılımına göre değerlendirilir. Bu sonuçlar, işverenlerin veya diğer karar vericilerin, adayların işe uygunluğunu veya bir görevi başarıyla yerine getirip getiremeyeceklerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

 

 

Bununla birlikte, psikoteknik testleri sadece bir kişinin yeteneklerini ölçmek için kullanılmaz. Bu testler aynı zamanda kişilerin zihinsel ve fiziksel durumlarını da değerlendirmek için kullanılır. Örneğin, bir sürücü adayının psikoteknik testi, adayın bir araç kullanmak için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

 

 

Psikoteknik testleri, genellikle uzmanlar tarafından tasarlanır ve uygulanır. Bu nedenle, bu testlerin uygulanması, sonuçların yorumlanması ve sonuçlara dayanarak karar verme süreci, alanında uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır.

PSİKOTEKNİK TESLERİ

Psikoteknik belgesi, bir araç kullanıcısının sürüş için uygun olup olmadığını tespit eden bir sağlık belgesidir. Bu belge, sürücülerin dikkat, konsantrasyon, hafıza, reaksiyon süresi, işitsel ve görsel koordinasyon gibi sürüş yeteneklerini ölçer. Psikoteknik testleri, sürücülerin trafik kazalarını önlemek için güvenli bir şekilde araç kullanabilecek durumda olup olmadıklarını belirlemek için yapılır.

 

 

Psikoteknik testleri, birçok ülkede yasal bir gerekliliktir ve sürücülerin belirli bir araç sınıfı için lisans almadan önce bu testleri geçmeleri gerekmektedir. Bu testlerin amacı, sürücülerin araç kullanma becerilerini ve bunun yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlıklarını ölçmektedir. Psikoteknik belgesi alabilmek için, sürücülerin belirli bir testi geçmeleri ve bir doktor tarafından onaylanmış bir sağlık raporu almaları gerekmektedir.

 

 

Psikoteknik belgesi almak isteyen sürücülerin, belirli bir test merkezine başvurmaları ve belirli bir ücret ödemeleri gerekmektedir. Bu test merkezleri genellikle devlet tarafından onaylanmıştır ve sürücülerin sağlık durumlarını doğru bir şekilde ölçmek için gerekli tıbbi cihazlara sahiptir. Testler genellikle bir bilgisayar veya tablet üzerinde gerçekleştirilir ve sonuçlar hemen verilir.

 

 

Psikoteknik belgesi için başvuran sürücülerin testten önce belirli kurallara uymaları gerekmektedir. Bunlar arasında, belirli bir süre önce alkol veya uyuşturucu kullanmamak, dinlenmiş olmak, gözlük veya lens kullanmak gibi kurallar yer almaktadır. Testler, belirli bir araç sınıfı için gereklidir ve sürücülerin araç kullanmadan önce alması gereken diğer tüm belgeler gibi bu belge de geçerli bir süre içinde yenilenmelidir.

 

 

Psikoteknik belgesi, sürücülerin trafik güvenliği için son derece önemlidir ve bu belgeyi almaya hak kazanan sürücülerin araç kullanırken daha dikkatli ve güvenli olmaları beklenir. Bu nedenle, sürücülerin bu belgeyi almaları ve testlerden başarıyla geçmeleri, hem kendileri hem de diğer sürücüler için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

 

 

Psikoteknik Analizinde Uygulanan Testler

Psikoteknik Testi uygulanacak sürücülerin en çok merak ettiği sorulardan biride ” Psikoteknik belgesi alırken Uygulanan Testler Nasıl Oluyor “, ” zor mu ” veya ” yardımcı olur musunuz ” şeklinde sorulardır. Bu testin amacı Psikolog gözetiminde sürücülerin algı ve reflekslerini ölçmektir. Amacımız taşıdığınız yolcuların da ileride yaşanacak olası can veya mal kayıplarını en aza indirmektir. Psikoteknik Belgesi, SRC 1 Belgesi ve SRC 2 Belgesi alacak olan Yolcu Taşımacılığı yapacak kişilerin kesinlikle bu teste tabi tutulmaları ve 5(beş) yıllık periyotlarda yenilemeleri gerekir. Bu durum hem de yasal bir durumdur. Denetimler sıklaştırılacaktır, bu konu ile ilgili de… Fiyatlar artmadan hemen Psikoteknik Belgenizi almanızı tavsiye ederiz.

Psikoteknik Testinde Karşılaşacağınız ve Uygulanan Testler

DİKKAT DÜZEYİ

Sürücünün, karmaşık tepki uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülmektedir. Şoförlerin uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı olduğu düşünüldüğünde sürücülerin dikkat düzeyinin belirlenmesi güvenli sürücülük için çok önemlidir.

MUHAKEME

Soyut görsel şekiller arasındaki benzerliklerin kavranması ve fark edilmesi üzerine kurulu olan bu test, sürücünün olaylar arasındaki ilişkileri anlama, değerlendirme yetenekleri ölçülmektedir.. Olayları ve olası sonuçlarını algılamanın sürücünün sürüş esnasında olası riskli durumlardan uzak durmak için birinci derecede önemlidir. Muhakeme yeteneği düşük sürücünün bulundukları ortamdaki olayları algılayamadıkları ve buna bağlı gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle kazaya riskli durumlara düştükleri saptanmıştır.

HIZ ve MESAFE ALGILAMASI

Bu testte ise sürücünün, çeşitli uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülmektedir. Sürücülük becerisini belirleyen en önemli unsurlardan birisini oluşturması açısından önem arz etmektedir. Hız mesafe ölçümü tahmin testi sonuçları sürücünün dikkatli veya riskli araç kullanma eğilimini hakkında analiz sonuçlarını vermektedir.

GÖRÜŞ AÇISI & KOORDİNASYON

İkili İşlem Görme becerisi ile ilgili değerlendirme, 120 ile 140 derece arası açı içinde kafanın sağ ve sol bölgesinden, yani bu açıdan verilen uyaranların kişinin görüş açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. Bu test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir hedefe, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı anda, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kurulmuştur.

TEPKİ KALİTESİ VE HIZI

Yoğun Uyaran Akışı ve Stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi Bu testte, farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaranlara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve bu tepkilerin hızları ölçülür. Ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebileceği ölçülür. Sürücülerin ani değişimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip tepki verdiklerinin ölçümüdür.

GÖRSEL SÜREKLİLİK

Birbirinden farklı Karmaşık görüntülerin olduğu bir ortamda, dikkatin belirli bir yön üzerinde kontrollü şekilde yönlendirilebilmesi üzerine kurulan bir testtir. Bu test sürücünün aşağıdaki özellikler açısından ne derece yeterli olduğunu gösterecek verileri sağlamaktadır:

  • Görsel olarak karmaşık yapılanmış dikkat yöneliminin böyle bir ortamda dahi korunabilmesi
  • Görsel bir ortamda dikkat dağıtıcı unsurları ayırt edebilme ve dikkat dağıtıcılara karşı direnç gösterebilmek,
  • Yönlendirmeyi sağlamakta olan, işaretleri  takip edebilmek,

Sürekli dikkatin korunabilmesidir.

SÜREKLİ DİKKAT ve PROBLEM ÇÖZME

Sürücünün sürekli dikkat performansı ölçülmektedir. Bu testte adaylara her soruda ekran üzerinde 4 yukarıda biri aşağıda olmak üzere toplam 5 adet şekil gösterilmektedir. Sürücülerden beklenen , aşağıda verilen şeklin yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermeleridir. Şekiller arası farklılıklar var ise sürücüden beklenen olumsuz yanıt vermesidir.

TRAFİK ALGI TESTİ

Kısa sürelerle (1 saniye) gösterilen trafikle ilgili görüntüler sonrasında görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen analizdir.

PSİKOTEKNİK TESTLER (YASAL)

Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar denilir.

NORMLAR

Yasal Uygulamalarda , T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tayin edilen , alan ile ilgili olarak , Türk Psikologlar Derneği ( TPD ) tarafından incelenmiş ve onaylanmış Normlar kullanılmaktadır. Normlar , TPD öngörüsü ile, sürücünün Yaşı ve Eğitim durumu ile doğrudan bağlantılıdır.

YASANIN İSTEDİĞİ ÖLÇÜM ALANLARI:

Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri;

1) ZİHİNSEL YETENEK ve BECERİLER

  • Dikkat
  • Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
  • Hız ve Mesafe Algılama
  • Şekil Algılamada Görsel Süreklilik
  • Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

2) PSİKOMOTOR YETENEK ve BECERİLER

  • Koordinasyon Düzeyi
  • Tepki Hızı
Bizimle iletişime geçebilirsiniz

0212 6578925

 

 

 

 

GÜNGÖREN PSİKOTEKNİK

MERKEZ; ERSA SRC EĞİTİM KURUMU

ŞUBE; ÖZEL GÜNGÖREN PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ

BAKIRKÖY PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR,  BAKIRKÖY PSİKOTEKNİK BELGESİ SORGULAMA, BAKIRKÖY PSİKOTEKNİK BELGESİ, BAKIRKÖY SRC BELGESİ, BAKIRKÖY PSİKOTEKNİK BELGESİ ÜCRETİ, BAKIRKÖY PSİKOTEKNİK BELGESİ FİYATI,  BAKIRKÖY PSİKOTEKNİK TESTİ, BAKIRKÖY PSİKOTEKNİK VEREN KURUMLAR, İSTANBUL PSİKOTEKNİK BELGESİ VEREN KURUMLAR,

https://www.saglik.gov.tr